Analýza profilu pláště pece – trvalá deformace

Analýzou pláště pece zjišťujeme různé typy deformací pláště, které mají negativní vliv na životnost vyzdívky a jednotlivých částí pece.

Měření je prováděno bezkontaktním laserovým měřícím zařízením na mnoha místech, rovnoměrně rozmístěných po celé délce pláště. Měření je prováděno během normálního provozu.

V každém měřeném místě zjišťujeme tyto hodnoty a stavy:

  • Excentricita pláště
  • Házení pláště
  • Deformace pláště (odchylka kruhovitosti)
  • Teplotní profil