Mechanická inspekce pohonu

Inspekce pohonu je prováděna během odstávky pece, při částečném pootáčení na pomocný pohon.

Předpokladem měření ozubeného věnce je odstranění části krytu a očištění ozubeného věnce od maziva.

Měřením zjišťujeme:

  • Radiální a axiální házení ozubeného věnce
  • Boční a hlavová vůle
  • Vzájemné sezení věnce a pastorku
  • Kvalita povrchu ozubení
  • Míra ustavení všech částí pohonu
  • Vizuální kontrola uchycení věnce k plášti
  • Vizuální kontrola částí pohonu
  • Ustavení spojek