Procesní měření

IKN Czech a náš tým procesních inženýrů je pro vás schopen provést:

 • Procesní měření technologických celků přímo v provozu – cementárny, sušárny, mlýnice, spalovny apod.
 • Měření teplot a podtlaku plynných směsí
 • Analýzu složení plynných směsí (O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2)

Měření provádíme pomocí pravidelně kalibrovaných plynových analyzátorů renomovaných značek TESTO a ALMEMO s programovatelným intervalem zápisu do paměti.

NA CO JE TO DOBRÉ

 • Možnost ověření lokálních čidel, teploměrů, tlakových převodníků a stabilních analyzátorů.
 • Získání informace o parametrech procesních plynů v místě, kde není instalováno stabilní měření.
 • Simultánní souběžné měření analýz plynů, teplot a podtlaku plynů v různých částech technologie – tj. možnost vyhodnocení dílčí části technologie.
 • Možnost identifikace slabých článků technologického řetězce popř. proměření jen rekonstruované  části nezávisle na ostatních navazujících celcích.
 • Měření povrchových teplot plášťů rotačních pecí, cyklonů, kalcinačních kanálů, spalovacích komor, chladičů a podobných zařízení a následný výpočet povrchových ztrát zařízení včetně jeho plošného rozvinu do 2D a stanovení měrných tepelných ztrát na jednotku povrchu

 

JAKÉ JSOU VÝSTUPY

 • Výstupem měření je přehledná měřící zpráva včetně barevných grafů průběhu měřené veličiny v čase, předání 2-4 sekundových databází naměřených hodnot.
 • Každá měřící zpráva je před zákazníkem odprezentována a detailně projednána.
 • Tato měřící zpráva pak může sloužit jako podklad pro další technologické výpočty, tepelně-hmotnostní bilance, návrhy modernizací a rekonstrukcí atd.