Základní typy bubnových sušáren

Základem prvkem sušící linky je bubnová sušárna.  Bubnova sušárna je soubor strojních součásti, za jejich pomoci je surovina vysušena na požadovanou výstupní vlhkost. Na vstupní komoru sušárny je napojen zdroj tepla (obvykle spalovací komora). Vlhký materiál je skladován v silu a odtud je dopravován přes vážící dopravník do sušárny. Vysušený materiál je transportován ze sušárny do sila na suchý materiál. Sušící plyny jsou odtahovány přes filtr ventilátorem do komína.

Bubnová sušárna klasického provedení

Buben s vestavbou. Kladkové uložení volné – dvojice radiálních kladek uložených ve valivých ložiscích. Kladkové uloženi pevné – dvojice radiálních kladek uložených ve valivých ložiscích a dvojice axiálních kladek. Pohonu s ozubeným věncem.  Vstupní komory a výstupný komory. Izolační plášť, který zamezuje tepelným ztrátám sáláním

Bubnová sušárna na společném základovém rámu

Základním znakem této sušárny je společný rám, na kterém jsou umístěny radiální a axiální kladky.  Nosné kruhy bubnu jsou uloženy na radiálních kladkách.  Buben má uvnitř vestavbu.  Na vstupu do sušárny je na rámu namontována vstupní komora a na výstupu výstupní komora.  Pro otáčení bubnu se požívá pohon přes radiální kladky.

Bubnová sušárna s centrálním pohonem

Buben má pouze jeden nosný kruh (blíže vstupního konce bubnu) a na výstupním konci bubnu je namontovaný centrální čep. Čep je uložený v ložiskovém domku s valivým ložiskem.  Ložiskový domek je upevněný na ocelovém rámu.  Rám je společný i pro pohon sušárny. Elekropřevodovka pohonu je nasunuta na konci čepu a zajištěna proti pootáčení ve společném rámu.  Nosný kruh bunu je uložený na radiálních kladkách.